Официальные праздники и выходные в Польше 2016


Календарь популярных праздников в 2016 году которые отмечают в Польше.

Мы надеемся, что эта информация окажется полезной для вас, так как почти все польские торговые точки ( магазины, супермаркеты, ТЦ и рынки) перестают работать в праздничные дни. Закупайтесь по максимуму за пару дней до праздников! 🙂

Снимок экрана 2016-03-12 в 14.42.17

Marzec
1 marca  (wtorek) Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych
8 marca  (wtorek) Mi?dzynarodowy Dzie? Kobiet
10 marca  (czwartek) Dzie? M??czyzn
20 marca  (niedziela) Pocz?tek astronomicznej wiosny, Niedziela Palmowa
24 marca  (czwartek) Wielki Czwartek
25 marca  (pi?tek) Wielki Pi?tek
26 marca  (sobota) Wielka Sobota
27 marca  (niedziela) Wielkanoc, Zmiana czasu z zimowego na letni
28 marca  (poniedzia?ek) Poniedzia?ek Wielkanocny
Kwiecie?
1 kwietnia  (pi?tek) Prima Aprilis
3 kwietnia  (niedziela) ?wi?to Bo?ego Mi?osierdzia
22 kwietnia  (pi?tek) Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi
Maj
1 maja  (niedziela) Mi?dzynarodowe ?wi?to Pracy
2 maja  (poniedzia?ek) Dzie? Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja  (wtorek) ?wi?to Konstytucji 3 Maja
8 maja  (niedziela) Wniebowst?pienie
15 maja  (niedziela) Zes?anie Ducha ?wi?tego (Zielone ?wi?tki)
26 maja  (czwartek) Bo?e Cia?o, Dzie? Matki
Czerwiec
1 czerwca  (?roda) Mi?dzynarodowy Dzie? Dziecka
20 czerwca  (poniedzia?ek) Pierwszy Dzie? Lata — najd?u?szy dzie? roku
23 czerwca  (czwartek) Dzie? Ojca
Sierpie?
1 sierpnia  (poniedzia?ek) Narodowy Dzie? Pami?ci Powstania Warszawskiego
15 sierpnia  (poniedzia?ek) ?wi?to Wojska Polskiego, Wniebowzi?cie Naj?wi?tszej Maryi Panny
31 sierpnia  (?roda) Dzie? Solidarno?ci i Wolno?ci
Wrzesie?
22 wrze?nia  (czwartek) Pocz?tek Astronomicznej Jesieni
30 wrze?nia  (pi?tek) Dzie? Ch?opaka
Pa?dziernik
14 pa?dziernika  (pi?tek) Dzie? Nauczyciela (Dzie? Edukacji Narodowej)
30 pa?dziernika  (niedziela) Zmiana czasu z letniego na zimowy
Listopad
1 listopada  (wtorek) Wszystkich ?wi?tych
2 listopada  (?roda) Dzie? zaduszny
11 listopada  (pi?tek) Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci
29 listopada  (wtorek) Andrzejki (w nocy z 29 na 30)
Grudzie?
4 grudnia  (niedziela) Barb?rka (Dzie? G?rnika, Naftowca i Gazownika)
6 grudnia  (wtorek) Dzie? ?w. Miko?aja
21 grudnia  (?roda) Pocz?tek astronomicznej zimy — najkr?tszy dzie? roku
24 grudnia  (sobota) Wigilia Bo?ego Narodzenia
25 grudnia  (niedziela) Bo?e Narodzenie (pierwszy dzie?)
26 grudnia  (poniedzia?ek) Bo?e Narodzenie (drugi dzie?)
31 grudnia  (sobota) Sylwester
Официальные праздники и выходные в Польше 2016
4.1 - Оценок: 42

Комментировать