Топ 7 книг для изучения польского языка


Следующая подборка лучших книг для изучения польского языка. Эти учебники для самообучения. Каждая книга разрабатывает у вас определённые языковые навыки. Подборка подойдёт для тех, кто только начинает изучение польского языка с нуля, а так же для тех кто хочет отточить польский язык до совершенства!

Korepetycji z j?zyka polskiego

qwv3cxamgigNowa seria repetytori?w dla licealist?w «OLDSCHOOL — stara dobra szko?a» to skuteczna nauka tego, czego naprawd? potrzebujesz. We? to na rozum! My w Ciebie wierzymy!Seria zosta?a przygotowana przez do?wiadczonych korepetytor?w i metodyk?w, a konsultowana z nauczycielami i samymi maturzystami. Repetytorium przeznaczone jest dla wszystkich uczni?w szk?? ?rednich, kt?rzy potrzebuj? powt?rki z j?zyka polskiego, a zarazem chc? pozna? wszystkie zagadnienia przydatne na maturze. Mo?e te? by? ?wietn? pomoc? dla nauczycieli i korepetytor?w.

Скачать Korepetycji z j?zyka polskiego

Bialobrzeska joanna od a do z

учебники польского языкаPodr?cznik porusza r??norodne tematy zaprezentowane w atrakcyjny spos?b. Na marginesach kart, obok wprowadzanych nowych liter (pisanych i drukowanych), znajduj? si? sylaby oraz wyrazy wyst?puj?ce w tek?cie z wyr??nionymi sylabami. W centralnych miejscach na stronach opr?cz zdj?? znajduj? si? teksty do czytania.

 Скачать Bialobrzeska joanna od a do z

Ilustrowany s?ownik frazeologiczny

Книги по польскому языкуZwi?zki frazeologiczne to najbardziej fascynuj?ce i czasem zaskakuj?ce po??czenia s??w w naszym j?zyku. Nie rz?dz? si? ?adnymi prawami i regu?ami, czasem ?mieszne, czasami nielogiczne, nios? ze sob? r??ne znaczenia. Znajomo?? ich oraz wiedza o poprawnym zastosowaniu sprawia uczniom wiele k?opot?w…

Скачать Ilustrowany s?ownik frazeologiczny

Мочалова. Польский с нуля

Польский с нуляУчебник «Польский с нуля» предназначен для начинающих и может использоваться как на начальном этапе глубокого и основательного изучения языка, так и в целях овладения элементарными навыками чтения, письма и ведения беседы в максимально сжатые сроки

Скачать Польский с нуля

Ilustrowany s?ownik przys??w

книги по польскому языкуIlustrowany s?ownik przys??w zawiera najciekawsze i najwa?niejsze przys?owia, z jakimi mo?na spotka? si? w ?yciu codziennym, jak i w ksi??kach, podr?cznikach. S?ownik powsta? przede wszystkim z my?l? o uczniach szko?y podstawowej, ale przyda si? wszystkim dzieciom, a nawet doros?ym! Has?a — przys?owia wyja?nione s? w przyst?pny spos?b, do tego ka?de z nich zawiera opowiastk?, historyjk? ilustruj?c? dane przys?owie. Scenki te a? skrz? si? od humoru! Sprawia to, ?e s?ownik czyta si? jak ksi??k?, wprost nie mo?na si? od niej oderwa?. Pi?kne i zabawne ilustracje uprzyjemniaj? lektur?.

Скачать Ilustrowany s?ownik przys??w

Gramatyka co z g?owy nie umyka

Граматика польского языкаW tej ksi??ce znajdziecie: kompletny kurs gramatyki j?zyka polskiego napisany przyst?pnie dla ucznia, wiele znakomitych technik u?atwiaj?cych zapami?tywanie materia?u (zob. «grube kreski»), szereg ciekawostek dotycz?cych j?zyka (zob. «kwiatki»), niekonwencjonalne zadania i zagadki j?zykowe (zob. «znaki zapytania»), indeks pozwalaj?cy na szybkie znalezienie odpowiedniego materia?u.

Скачать Gramatyka co z g?owy nie umyka

Практическая грамматика польского языка

грамматика польского языкаОписание: Грамматика, разработанная для русскоговорящих студентов от A0 до B1.

Скачать Практическая грамматика польского языка

Топ 7 книг для изучения польского языка
3.9 - Оценок: 60

 • володимир

  какие програмы открывают учебники

  Ответить

 • Все способы изучения польского языка • Гид о жизни в Польше gopolsha.com

  […] слову, у нас имеется еще один пост про полезные книги для изучения польского, но там уже более второстепенные […]

  Ответить

 • Комментировать